Babyrytmik 2020-06-05

Fredag 5/6 kl 9.00 är det dags för babyrytmik.
På grund av Covid-19 önskar vi att endast en förälder per barn deltar och att syskon ombedes stanna hemma.