BVC Sandslottet

Välkomna till BVC Sandslottet i Skummeslöv,
platsen för våra minstingar

På vårt BVC träffar Du och Ditt barn Lotta och Linn, våra specialistutbildade barnsjuksköterskor. I vårt team ingår våra specialistläkare Jesper, Klara samt BHV-psykolog Mattias samt psykoterapeut Ellinor när den hjälpen behövs.

Vi tror att man har det bäst i det ”lilla” och att det är en stor fördel att Du träffar samma sjuksköterska och läkare både på hälsokontroller på BVC och på mottagningen om Ditt barn är sjukt. Vi har allt under samma tak! Vi arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer och håller oss uppdaterade genom kontinuerliga barnhälsovårdsutbildningar.

Till oss är Du och Ditt barn välkomna för hälsokontroller tills dess att barnet börjar skolan. Vi har alltid barnet i centrum med målsättningen att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Tillsammans med Er föräldrar arbetar för vi barnets bästa. Besöken anpassar vi i möjligaste mån efter era behov.

Ni är välkomna att lista er hos oss oavsett var ni bor!
Tänk bara på att om Du listat Ditt barn på Strandängshälsan sker inte byte av BVC till BVC Sandslottet automatiskt. Ring oss på antingen 0430-68 54 54 (Lotta) eller 0430-68 54 55 (Linn) så ordnar vi detta. Välkomna!

Första besöket efter hemkomst från BB är ett hembesök. Vi väger barnet, informerar om barnhälsovården och vill höra hur den nya familjen mår.

Vi har tidsbokade mottagningsbesök måndag – fredag. Ni kan även ringa oss på 0430-68 54 54 (Lotta) eller 0430-68 54 55 (Linn). Hinner vi inte svara så tala in på vår röstbrevlåda så ringer vi upp så fort vi kan.

Mail BVC: sandslottet@strandangshalsan.se

Lotta Brännlund,
barnsjuksköterska

Linn Eriksson Nihlberg,
barnsjuksköterska

Mattias Carlsson,
barnhälsovårdspsykolog