Hos oss på BVC Sandslottet

Hos oss på BVC Sandslottet

följer vi barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas, vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under de första två månaderna träffas vi varje eller varannan vecka. Upp till sex månaders ålder träffas vi en gång i månaden och därefter varannan månad upp till ett års ålder.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen enligt Socialstyrelsens program och har Du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med sköterska eller läkare. På barnavårdscentralen kan Du få råd och stöd när det gäller amning, flaskmatning, kost, sömn och annat som rör Ditt barns hälsa.

Vi erbjuder bland annat

  • Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
  • Föräldraträffar
  • Spädbarnsmassage
  • Teambesök
  • Mammasamtal
  • Pappagrupper
  • Babycafé
  • Egenvårdsråd
  • Hjärt – Lung – Räddning på barn – Utbildning för föräldrar

Vi har samarbete med barnpsykologer, förskolor, specialpedagoger, specialistsjukvård och skolhälsovården innan skolstart m.m.

 

Välkomna att lista Er hos oss. Följ länk nedan.

Behöver Du komma i kontakt med BVC vänligen ring
0430-68 54 54 eller kontakta oss via 1177.

Hälsoundersökning på BVC

Läkare och/eller barnsjuksköterskaBesök och/eller vaccination

Barnsjuksköterska

Hembesök, nyfödd

Barnsjuksköterska

Längd och viktkontroll 1ggr/ v de första 6-8 v

Läkare/barnsjuksköterska

4v kontroll Hälso-och utv kontroll+ skallinfo

Barnsjuksköterska

EPDS-Samtal 8-10v

Barnsjuksköterska

3mån+vacc,Vacc info, hörselscreening

Barnsjuksköterska

4 mån L/V kost+alkohol info

Barnsjuksköterska

5 mån + vacc

Läkare/barnsjuksköterska

6 mån + BCG remiss

Barnsjuksköterska

8 mån L/V Tand,Hörselscreening,förebyggandebarnolycksfall info

Barnsjuksköterska

10 mån alkohol info

Läkare/barnsjuksköterska

12 mån + vacc

Barnsjuksköterska

15 mån L/V

Barnsjuksköterska

18 mån hälso och utv kontroll + vacc Hörselscreening

Barnsjuksköterska

2 år hälso och utv kontroll + Hörselscreening

Barnsjuksköterska

3 år hälso och utv kontroll + hörselsceening

Läkare/barnsjuksköterska

3år somatisk hälsokontroll.

Barnsjuksköterska

4 år hälso och utv kontroll syn och hörselscreening

Barnsjuksköterska

5 år hälso och utv kontroll

Läkare/barnsjuksköterska

5 år somatisk hälsokontroll + vaccination

Föräldragrupp