Hos oss på BVC Sandslottet

Hos oss på BVC Sandslottet

följer vi barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas, vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under de första två månaderna träffas vi varje eller varannan vecka. Upp till sex månaders ålder träffas vi en gång i månaden och därefter varannan månad upp till ett års ålder.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen enligt Socialstyrelsens program och har Du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med sköterska eller läkare. På barnavårdscentralen kan Du få råd och stöd när det gäller amning, flaskmatning, kost, sömn och annat som rör Ditt barns hälsa.

Vi erbjuder bland annat

  • Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
  • Föräldraträffar
  • Spädbarnsmassage
  • Teambesök
  • Mammasamtal
  • Enskilt föräldrasamtal för den icke födande föräldern.
  • Pappagrupper
  • Babycafé
  • Egenvårdsråd
  • Hjärt – Lung – Räddning på barn – Utbildning för föräldrar

Vi har samarbete med barnpsykologer, förskolor, specialpedagoger, specialistsjukvård och skolhälsovården innan skolstart m.m.

Välkomna att lista Er hos oss på BVC Sandslottet. Tänk på att om Du listat Ditt barn på Strandängshälsan sker inte byte av BVC till BVC Sandslottet automatiskt. Ring oss gärna på 0430-68 54 54 (Lotta) eller 0430-68 54 55 (Linn) så ordnar vi detta. Välkomna!

Behöver Du komma i kontakt med BVC vänligen ring
0430-68 54 54  (Lotta) eller 0430- 68 54 55 (Linn). Det går också bra att kontakta oss via 1177.
Mail BVC: sandslottet@strandangshalsan.se

Hälsoundersökning på BVC

Läkare och/eller barnsjuksköterska

Besök och/eller vaccination

Barnsjuksköterska

Hembesök, nyfödd

Barnsjuksköterska

Längd och viktkontroll 1ggr/ v de första 6-8 v

Läkare/barnsjuksköterska

4v kontroll hälso- och utv-kontroll+ skallinfo

Barnsjuksköterska

EPDS-samtal 8-10v

Barnsjuksköterska

3mån + vacc, vacc-info, hörselscreening

Barnsjuksköterska

4 mån L/V kost- + alkoholinfo

Barnsjuksköterska

5 mån + vacc

Läkare/barnsjuksköterska

6 mån + BCG remiss

Barnsjuksköterska

8 mån L/V Tand, hörselscreening, förebyggande barnolycksfallinfo

Barnsjuksköterska

10 mån alkoholinfo

Läkare/barnsjuksköterska

12 mån + vacc

Barnsjuksköterska

18 mån hälso- och utv-kontroll + vacc, hörselscreening

Barnsjuksköterska

2 år hälso- och utv-kontroll + Hörselscreening

Barnsjuksköterska

3 år hälso- och utv-kontroll + hörselsceening

Läkare/barnsjuksköterska

3 år somatisk hälsokontroll.

Barnsjuksköterska

4 år hälso- och utv-kontroll, syn- och hörselscreening

Barnsjuksköterska

5 år hälso- och utv-kontroll

Läkare/barnsjuksköterska

5 år somatisk hälsokontroll + vaccination

Föräldragrupp