Vaccinationer

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet

I barnhälsovårdsprogrammet ingår vaccinationer mot följande sjukdomar:

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna.

Stelkramp orsakas av en bakterie som bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen och gör att man får kramper i musklerna. Infektionen börjar oftast i ett litet sår som kommit i kontakt med bakterien, som finns i till exempel jord. Stelkramp kan vara livshotande.

Kikhostebakterien sätter sig i luftvägarna och orsakar. en besvärlig och långdragen hosta. Kikhosta är en allvarlig sjukdom hos spädbarn eftersom de kan få andningsuppehåll. Kikhosta förekommer fortfarande i Sverige.

Polio är en virussjukdom som smittar med avföring och sprids via till exempel infekterat vatten och avlopp. Viruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad. Det är fortfarande viktigt att ha ett skydd mot polio eftersom sjukdomen fortfarande finns i vissa länder.

Hepatit B är ett virus som orsakar leverinflammation. De flesta blir friska men en del kan få komplikationer som leverskador. Vaccin mot Hepatit B ger ett bra skydd. 

HIB eller Haemophilus Influenza typ B är en speciell variant av Haemophilus influenze som kan leda till mycket allvarliga infektioner. Allvarliga sjukdomar som små barn kan få av bakterien är hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation, ledinfektion och blodförgiftning.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner och därmed lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Ibland kan man få mycket allvarliga infektioner av pneumokocker som hjärnhinneinflammationoch blodförgiftning, vilket kan leda till hörselskador eller hjärnskador.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom orsakad av virus och kan leda till följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Idag är mässling en ovanlig sjukdom i Sverige men i många andra länder är den däremot långt ifrån utrotad och skulle snabbt komma tillbaka om vi skulle sluta med vaccination i Sverige.

Påssjuka är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av virus. En relativt vanlig följdsjukdom av påssjuka är hjärnhinneinflammation. Män som smittas av påssjuka efter puberteten kan i sällsynta fall få testikelinflammation som kan leda till sterilitet.

Röda hund är en smittsam sjukdom som orsakas av virus. Sjukdomen är oftast lindrig för den som får den, men om en gravid kvinna blir sjuk kan fostret få svåra skador. Allmän vaccinering är enda möjligheten att skydda ofödda barn mot dessa fosterskador. I vissa länder där allmän vaccination saknas är röda hund fortfarande vanlig. 

Rotavirus orsakar en mag-tarm-infektion. Det är den vanligaste orsaken till allvarlig diarrésjukdom hos barn under 2 år. Den orsakar hög sjuklighet men mycket sällan dödsfall. Varje år vårdas cirka 2000 barn på sjukhus på grund av infektionen och cirka 50 000 barn under 5 år drabbas.
Det är ett mycket smittsamt virus och kan smitta t ex från en leksak eller dörrhandtag som ett smittat barn tagit i och sedan nästa barn tar i. Barnen är ofta sjuka med diarré och kräkningar i 1 – 3 veckor så det är ett ovanligt långdraget förlopp. Barnen har vattentunna diarréer och kräkningar.
Vi erbjuder vaccination mot rotavirus från 6 – 8 veckors ålder.

Om Du och Ditt barn ska resa utomlands är det bra att rådgöra med BVC.