Vaccination 2021-05-04

Per idag 2021-05-04 pågår vaccinering i fas 3. Ursprungligen skulle drygt 300 doser givits på Strandängshälsan i Mellbystrand. Då endast drygt hälften var inbokade fick doser läggas undan för att sparas till senare skede. På grund av den mänskliga faktorn blev det en felräkning och därför drogs det upp ca 60 st för många doser vilket uppdagades i ett sent skede. Vi följde Region Hallands rutin för överblivna doser. Tyvärr var tiden knapp och vi lyckades inte få tag i tillräckligt många patienter som innefattades av rutinen.
Vi stod inför alternativet att kassera doser. Vi valde då att kontakta rektorn på Mellbystrandsskolan och Junibackens förskola som finns i vårt närområde och där personalen skulle kunna komma med kort varsel innan doserna skulle behöva kasseras.
Vi gjorde bedömningen att även om detta utgjorde ett avsteg från Region Hallands rutin var det till stor nytta för samhället. Vi är dock tacksamma för att inga doser behövde kasseras. Vid en första analys förefaller rutiner har följts. Vi kommer granska detta ytterligare inom rutinen för avvikelsehantering.

Uppdaterade riktlinjer vid besök på BVC

Med anledning av covid-19 och för att minimera smittspridning så måste man vara helt fri från förkylningssymtom vid BVC-besöken, och detta gäller barn såsom vuxen.

Efter 4 veckors ålder får endast en förälder per barn närvara vid besöken.
Syskon uppmanas stanna hemma.

På grund av rådande pandemi så är samtliga föräldragrupper och pappagrupper inställda tills vidare. Vi återkommer till er när vi kan starta upp dessa grupper igen.

Om frågor/tveksamheter ring gärna.
Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Varma hälsningar
Lotta, Linn, Klara & JesperDue to covid-19 and to minimize the spread of infection, one must be completely free from cold symptoms during BVC visits, children as well as adults.

After 4 weeks of age, only one parent per child may attend the visits.
Siblings are encourages to stay at home.

Due to the prevailing pandemic, all parent groups and father groups have been canceled for the time being. We will return to you when we can start these groups again.

If you have any questions/doubts, please call us.
Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Warm greetings
Lotta, Linn, Klara & Jesper

Babyrytmik 2020-06-05

Fredag 5/6 kl 9.00 är det dags för babyrytmik.
På grund av Covid-19 önskar vi att endast en förälder per barn deltar och att syskon ombedes stanna hemma.

Nya riktlinjer vid besök på BVC

Med anledning av Covid-19 och för att minimera smittspridning vill vi att barn över 6 veckor samt medföljande förälder är helt fria från luftvägssymptom vid besök.

Vi vill också att vid besök om barnet är över 6 veckor ska endast en vuxen medfölja. Mellan 0 – 6 veckor får båda föräldrarna medfölja vid avsaknad av luftvägssymptom.

Har ni möjlighet att lämna syskon hemma är vi tacksamma för det.

Om frågor/tveksamheter ring gärna.

Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Varma hälsningar
Lotta, Linn, Klara & JesperDue to Covid-19 and to minimize the spread of infection, we want children over 6 weeks and accompanying parent to be completely free of respiratory symptoms when visiting.

When visiting with children between 0 – 6 weeks, both parents may participate in the abscence of respiratory symptoms.

If you have the opportunity to leave siblings at home, we are grateful for that.

If your have any questions/doubts please call.


Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Yours sincerely
Lotta, Linn, Klara & Jesper

VIKTIG INFORMATION

Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) har vi nu ingen drop-in-mottagning.

Har Du symptom från övre eller nedre luftvägarna såsom hosta, feber, andfåddhet eller ens lätta förkylningssymptom så ber vi Dig som patient att kontakta oss på

0430-68 54 50 för rådgivning/tidsbokning.


Due to Covid-19 (the corona virus) we now have no drop-in-reception.

If your have upper or lower respiratory symptoms such as cough, fever, shortness of breath or even mild cold symptoms, we ask you as a patient to contact us by phone 0430-68 54 50 for advice/booking.