Babyrytmik 2020-06-05

Fredag 5/6 kl 9.00 är det dags för babyrytmik.
På grund av Covid-19 önskar vi att endast en förälder per barn deltar och att syskon ombedes stanna hemma.

Nya riktlinjer vid besök på BVC

Med anledning av Covid-19 och för att minimera smittspridning vill vi att barn över 6 veckor samt medföljande förälder är helt fria från luftvägssymptom vid besök.

Vi vill också att vid besök om barnet är över 6 veckor ska endast en vuxen medfölja. Mellan 0 – 6 veckor får båda föräldrarna medfölja vid avsaknad av luftvägssymptom.

Har ni möjlighet att lämna syskon hemma är vi tacksamma för det.

Om frågor/tveksamheter ring gärna.

Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Varma hälsningar
Lotta, Linn, Klara & JesperDue to Covid-19 and to minimize the spread of infection, we want children over 6 weeks and accompanying parent to be completely free of respiratory symptoms when visiting.

When visiting with children between 0 – 6 weeks, both parents may participate in the abscence of respiratory symptoms.

If you have the opportunity to leave siblings at home, we are grateful for that.

If your have any questions/doubts please call.


Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Yours sincerely
Lotta, Linn, Klara & Jesper

VIKTIG INFORMATION

Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) har vi nu ingen drop-in-mottagning.

Har Du symptom från övre eller nedre luftvägarna såsom hosta, feber, andfåddhet eller ens lätta förkylningssymptom så ber vi Dig som patient att kontakta oss på

0430-68 54 50 för rådgivning/tidsbokning.


Due to Covid-19 (the corona virus) we now have no drop-in-reception.

If your have upper or lower respiratory symptoms such as cough, fever, shortness of breath or even mild cold symptoms, we ask you as a patient to contact us by phone 0430-68 54 50 for advice/booking.

Babyrytmik på Sandslottet

Efter årsskiftet är det dags igen för babyrytmik
hos oss på Sandslottet.
Första tillfället kommer ske fredagen den 10/1 mellan kl 10 och 11. Därefter är det följande datum på fredagar som är inbokade för babyrytmik:
7/2, 28/2, 13/3 samt 3/4.
För anmälan se nedan.

Vi är i förkylningstider!

Tänk på att inte komma till BVC när era barn är sjuka. Vi har många nyfödda som är väldigt infektionskänsliga och vi vill inte att de blir smittade.

Ring gärna för rådgivning
BVC Sandslottet Lotta 0430-685454 eller Linn 0430-685455
Strandängshälsan 0430-685450