Vaccination 2021-05-04

Per idag 2021-05-04 pågår vaccinering i fas 3. Ursprungligen skulle drygt 300 doser givits på Strandängshälsan i Mellbystrand. Då endast drygt hälften var inbokade fick doser läggas undan för att sparas till senare skede. På grund av den mänskliga faktorn blev det en felräkning och därför drogs det upp ca 60 st för många doser vilket uppdagades i ett sent skede. Vi följde Region Hallands rutin för överblivna doser. Tyvärr var tiden knapp och vi lyckades inte få tag i tillräckligt många patienter som innefattades av rutinen.
Vi stod inför alternativet att kassera doser. Vi valde då att kontakta rektorn på Mellbystrandsskolan och Junibackens förskola som finns i vårt närområde och där personalen skulle kunna komma med kort varsel innan doserna skulle behöva kasseras.
Vi gjorde bedömningen att även om detta utgjorde ett avsteg från Region Hallands rutin var det till stor nytta för samhället. Vi är dock tacksamma för att inga doser behövde kasseras. Vid en första analys förefaller rutiner har följts. Vi kommer granska detta ytterligare inom rutinen för avvikelsehantering.

SOMMARDROP-IN

Måndag – fredag 9 – 12 och 13 – 16 i Skummeslöv och Mellbystrand.

Vi hjälper Dig gärna om övre luftvägsinfektion men ring då för tidsbokning
0430-685450!
Viktigt med tanke på Covid-19

Ändrade öppettider

Från och med 1/6 kommer vi hålla öppet läkarmottagningen i Skummeslöv till
kl 18.00 måndag – torsdag och fredag till kl 17.00.
Detta är på grund av att den gemensamma kvälls- och helgmottagningen för Laholms vårdcentraler kommer övergå till enbart helgmottagning.

OBS! I Mellbystrand har vi öppet till kl 17.00 varje dag såsom tidigare.

VIKTIG INFORMATION

Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) har vi nu ingen drop-in-mottagning.

Har Du symptom från övre eller nedre luftvägarna såsom hosta, feber, andfåddhet eller ens lätta förkylningssymptom så ber vi Dig som patient att kontakta oss på

0430-68 54 50 för rådgivning/tidsbokning.


Due to Covid-19 (the corona virus) we now have no drop-in-reception.

If your have upper or lower respiratory symptoms such as cough, fever, shortness of breath or even mild cold symptoms, we ask you as a patient to contact us by phone 0430-68 54 50 for advice/booking.

Influensavaccination vecka 47 och 48

Nu är det snart dags för årets influensavaccination. Vi kommer erbjuda följande dagar i Mellbystrand:

Vecka 47
Lördag 23/11 kl 10 – 13 Strandängshälsan Mellbystrand

Vecka 48
Onsdag 27/11 kl 17 – 19 Strandängshälsan Mellbystrand

För våra tider i Skummeslövsstrand var god se under fliken Aktuellt Skummeslöv