HLR barn

Nu är det dags att anmäla sig nästa HLR kurs som sker 23/4 kl 17.30-19.30 på Strandängshälsan i Skummeslöv.

Anmälan görs via telefon 0430-68 54 54 eller via anslagstavlan på BVC Sandslottet.