Covid-19 antikroppstest

Antikroppstest för Covid-19

Från och med 1:e oktober har Region Halland beslutat att erbjuda alla invånare att kontrollera om man har antikroppar mot Covid-19.
Det man bör veta är att provet inte med 100%-ig säkerhet kan fastställa om man har haft Covid-19. Endast hos 90% av de som genomgått infektionen kommer testet att visa att de har antikroppar. Hittills har man inte kunnat säkerställa att immuniteten (skydd mot att smittas igen) finns kvar längre än 6 månader. Provresultatet medför alltså inte att man göra avsteg från Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller social distansering. 
Antikroppstestning bekostas till viss del av invånaren själv och betecknas som hälsovård.

Vi på Strandängshälsan är alltid måna om att i första hand hjälpa de som har störst behov av vård. Detta innebär att om du bokat tid för provtagning för antikroppar så kan det hända att det blir väntetid i samband med blodprovstagningen då sjuka såklart måste prioriteras.

Vi hoppas att ovanstående information kan hjälpa dig att fatta beslut om provtagning eller ej.
All provtagning av antikroppar måste bokas via 1177.se, skulle du däremot inte ha mobilt bankID är du välkommen att ringa oss för att boka tid. Ingen drop-in för detta prov.
Provtagningen administreras av Pandemimottagningen i Halland och vi kommer inte ha tillgång till svaret på provet.