Nya riktlinjer vid besök på BVC

Med anledning av Covid-19 och för att minimera smittspridning vill vi att barn över 6 veckor samt medföljande förälder är helt fria från luftvägssymptom vid besök.

Vi vill också att vid besök om barnet är över 6 veckor ska endast en vuxen medfölja. Mellan 0 – 6 veckor får båda föräldrarna medfölja vid avsaknad av luftvägssymptom.

Har ni möjlighet att lämna syskon hemma är vi tacksamma för det.

Om frågor/tveksamheter ring gärna.

Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Varma hälsningar
Lotta, Linn, Klara & JesperDue to Covid-19 and to minimize the spread of infection, we want children over 6 weeks and accompanying parent to be completely free of respiratory symptoms when visiting.

When visiting with children between 0 – 6 weeks, both parents may participate in the abscence of respiratory symptoms.

If you have the opportunity to leave siblings at home, we are grateful for that.

If your have any questions/doubts please call.


Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Yours sincerely
Lotta, Linn, Klara & Jesper