Arbetsterapi

Arbetsterapimottagningen

Vår arbetsterapeut finns här för att hjälpa Dig med utprovning/beställning av hjälpmedel såsom rollator, toalettsitsförhöjning med mera.
Även bostadsanpassningar vid behov.
Efter skador i händer följer arbetsterapeuten upp och hjälper till med träning för att återfå funktionen.
När det finns behov av minnesutredning gör arbetsterapeuten även minnestestning.

För tidsbokning till arbetsterapeut vänligen ring 0430-68 54 50 eller kontakta oss via 1177 E-tjänster.

Rehabkoordinator

För att hjälpa dig som är sjukskriven eller som riskerar att bli sjukskriven att stärka dina resurser för att uppnå en ökad funktions- och aktivitetsförmåga och/eller förbättra din psykiska hälsa arbetar vi i rehabteam. I teamet finns rehabiliteringskoordinator, läkare, sjukgymnast, psykoterapeut och arbetsterapeut. Vi i teamet träffas regelbundet för att samordna insatserna för att på effektivaste sätt hjälpa dig att återgå till arbete eller undvika sjukskrivning.

Din rehabiliteringskoordinator leder arbetet och samarbetar vid behov med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Din arbetsgivare. Din läkare gör en medicinsk bedömning av din arbetsförmåga och tar utifrån denna ställning till om du behöver vara sjukskriven, helt eller delvis. De bedömningar vi gör i rehabteamet sammanställs i journalen i en rehabplan och ligger till grund för de åtgärder som genomförs. Vi omfattas alla av sekretesslagstiftningen vilket innebär att vi har tystnadsplikt. För att kunna samverka med alla inblandade aktörer kring din rehabilitering behöver vi samtycke för sekretesslättnad.

Linda Möller,
arbetsterapeut/rehabkoordinator