Uppdaterade riktlinjer vid besök på BVC

Med anledning av covid-19 och för att minimera smittspridning så måste man vara helt fri från förkylningssymtom vid BVC-besöken, och detta gäller barn såsom vuxen.

Efter 4 veckors ålder får endast en förälder per barn närvara vid besöken.
Syskon uppmanas stanna hemma.

På grund av rådande pandemi så är samtliga föräldragrupper och pappagrupper inställda tills vidare. Vi återkommer till er när vi kan starta upp dessa grupper igen.

Om frågor/tveksamheter ring gärna.
Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Varma hälsningar
Lotta, Linn, Klara & JesperDue to covid-19 and to minimize the spread of infection, one must be completely free from cold symptoms during BVC visits, children as well as adults.

After 4 weeks of age, only one parent per child may attend the visits.
Siblings are encourages to stay at home.

Due to the prevailing pandemic, all parent groups and father groups have been canceled for the time being. We will return to you when we can start these groups again.

If you have any questions/doubts, please call us.
Lotta 0430-685454, Linn 0430-685455

Warm greetings
Lotta, Linn, Klara & Jesper