Vaccination 2021-05-04

Per idag 2021-05-04 pågår vaccinering i fas 3. Ursprungligen skulle drygt 300 doser givits på Strandängshälsan i Mellbystrand. Då endast drygt hälften var inbokade fick doser läggas undan för att sparas till senare skede. På grund av den mänskliga faktorn blev det en felräkning och därför drogs det upp ca 60 st för många doser vilket uppdagades i ett sent skede. Vi följde Region Hallands rutin för överblivna doser. Tyvärr var tiden knapp och vi lyckades inte få tag i tillräckligt många patienter som innefattades av rutinen.
Vi stod inför alternativet att kassera doser. Vi valde då att kontakta rektorn på Mellbystrandsskolan och Junibackens förskola som finns i vårt närområde och där personalen skulle kunna komma med kort varsel innan doserna skulle behöva kasseras.
Vi gjorde bedömningen att även om detta utgjorde ett avsteg från Region Hallands rutin var det till stor nytta för samhället. Vi är dock tacksamma för att inga doser behövde kasseras. Vid en första analys förefaller rutiner har följts. Vi kommer granska detta ytterligare inom rutinen för avvikelsehantering.